Resultaten onderzoek staat en toekomst van het buitengebied Alphen aan den Rijn gepubliceerd!

12-10-2021
784 keer bekeken

Graag delen we met u de resultaten van het onderzoek naar de staat en toekomst van het buitengebied van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Resultaten
De resultaten van het onderzoek kunt u teruglezen in het magazine Buitengewoon Buitengebied, hier te bekijken en downloaden. Daarin vindt u de in het oog springende resultaten per thema en per deelgebied.

Door het onderzoek weet de gemeente hoe de inwoners en gebruikers van het buitengebied én de in het gebied actieve organisaties tegen uitdagingen aankijken en hoe zij het buitengebied beleven en gebruiken. Ook weet de gemeente nu waar zij trots op zijn als het gaat om hun leef- of werkomgeving en welke kansen zij zien voor een toekomstbestendig buitengebied. Zo merkte een inwoner van het buitengebied van Benthuizen op: “Ik ben trots op dit gebied omdat jonge, creatieve tuinders en boeren aan wandelaars en fietsers de mogelijkheid bieden te genieten van prachtige natuur, koeien schapen in de wei, en mooie uitzichten.”

De resultaten en aanbevelingen van het onderzoek worden gebruikt als bouwstenen voor een nieuw Programma Landelijk gebied van de gemeente Alphen aan den Rijn. Wilt u in meer detail de onderzoeksresultaten lezen en kaarten bekijken? Zie dan de Storymap en de interactieve gebiedsatlas.

Hoe is het onderzoek uitgevoerd?
Het onderzoek liep van november 2020 tot juni 2021 en is in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn uitgevoerd door Over Morgen en Arcadis. In het onderzoek is op verschillende manieren informatie opgehaald:

  • een bureaustudie naar het huidige beleid en lopende projecten;
  • interviews met beleidsmakers;
  • gebiedsateliers met ondernemers, inwoners en betrokken (maatschappelijke) organisaties;
  • enquêtes
  • een ansichtkaartenactie
  • diepte-interviews.

Op deze pagina kunt u meer lezen over de opzet van het onderzoek.

We wensen u veel leesplezier!
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen