Een gebiedsvisie & uitvoeringsplan voor het Steekterweggebied

Wat is een (gebieds)visie en waarom is het nodig?

De afgelopen jaren zijn bij de gemeente veel verzoeken ingediend voor plannen in de Oude Rijn-N11 zone Oost. Deze plannen komen van bewoners, bedrijven, maar ook de gemeente zelf. Vanwege het ontbreken van een duidelijk toekomstbeeld voor het gebied zijn veel van deze plannen (nog) niet haalbaar en passend. Er is daarom behoefte vanuit de gemeente, initiatiefnemers en andere belanghebbenden aan een gebiedsvisie voor de Oude Rijn-N11 zone Oost. In een gebiedsvisie beschrijven we dan samen wat de richting gaat zijn waarin wij als gemeente, inwoners en ondernemers willen dat het gebied zich gaat ontwikkelen.

Wat gaat bureau Over Morgen doen? 

Onder begeleiding van Arcadis | Over Morgen gaan we samen (de gemeente, inwoners en ondernemers in het gebied) werken aan een duidelijk toekomstbeeld (de gebiedsvisie). En aan een praktisch stappenplan (de uitvoeringsagenda) om bij het toekomstbeeld te komen. Alle partijen in het gebied doen dit samen. 

Cookie-instellingen