Eerder onderzoek

Het buitengebied van de gemeente Alphen aan den Rijn heeft te maken met een groot aantal uitdagingen, zoals bodemdaling, opwek van duurzame energie met bijvoorbeeld zonneweides en windmolens, meer natuurontwikkeling en bereikbaarheid, maar ook vergrijzing, leefbaarheid en veranderingen in de landbouw.

Hoe gaan we met de uitdagingen om? Hoe ziet het buitengebied van Alphen aan den Rijn er nu uit en hoe over 5, 20 of misschien wel 30 jaar? Om hier een beter beeld van te krijgen start de gemeente een onderzoek naar de huidige staat van het buitengebied, samen met bewoners, ondernemers en gebruikers. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft bureau Over Morgen en Arcadis gevraagd dit onderzoek uit te voeren. 

Dit onderzoek is afgerond en liep van november 2020 t/m juni 2021. Naar verwachting worden de onderzoeksresultaten in oktober 2021 op dit platform gepubliceerd.

Om een beeld te krijgen van welke uitdagingen er in het buitengebied van Alphen aan den Rijn spelen, is onderzoek gedaan naar de economische, sociale en ruimtelijke aspecten. Deze hebben we onderverdeeld in de categorieën ‘People’, ‘Planet’, ‘Profit’ en ‘Places’. In dit onderzoek kijken we per thema naar de kansen en knelpunten voor het buitengebied en onderzoeken we met welke thema’s we samen aan de slag moeten gaan.

Tijdens het onderzoek worden op verschillende manieren kennis en informatie verzameld en geanalyseerd: 

  1. Analyse van beleid en data: met een beleids- en dataanalyse van gemeentelijk, regionaal en landelijk beleid brengen we per thema de knelpunten en kansen voor de toekomst in kaart 
  2. Digitale enquête: met een digitale enquête halen we bij bewoners en ondernemers in het buitengebied op hoe zij naar hun eigen leef- en werkomgeving kijken en welke ideeën zij voor de toekomst van dit gebied hebben.
  3. Verkennend onderzoeksatelier: we organiseren een verkennend onderzoeksatelier waarbij bewoners, ondernemers en andere betrokkenen op naam worden uitgenodigd. Samen gaan we in gesprek over de omgevingsthema’s die uit de analyses en enquête het meest belangrijk en relevant zijn gebleken.
  4. Verdiepend onderzoeksatelier: In een verdiepend onderzoeksatelier kijken we per deelgebied naar de verschillende thema’s die spelen en komen tot toekomstgerichte kansen, knelpunten en aanbevelingen. 
  5. Gerichte gesprekken: We voeren gerichte gesprekken om specifieke input voor de verschillende thema’s op te halen bij vertegenwoordigers van diverse doelgroepen
  6. Pionierspanel: we stellen een pionierspanel op van betrokken die al aan de slag zijn met thema's als duurzame energieopwek, circulaire economie, deelinitiatieven of andere innovaties.

 

Cookie-instellingen