Fase 1 verkennende gesprekken

Arcadis | Over Morgen heeft de afgelopen weken meer dan 40 gesprekken gevoerd met initiatiefnemers, grondeigenaren en inwoners. De opbrengsten van deze gesprekken hebben zij samengevat in een participatieverslag.

Het verslag geeft een feitelijke weergave van zowel de uitdagingen als kansen die in de gesprekken naar voren zijn gekomen. Hiermee is de eerste fase (individuele gesprekken) van het project afgerond. Wilt u de samenvatting per mail ontvangen? Stuur dan een bericht aan onderstaand e-mailadres.

In januari 2024 zullen deze uitkomsten ook met het College van de gemeente Alphen aan den Rijn worden gedeeld. Daar zal ook worden besproken hoe we, gelet op de uitkomsten van de eerste fase, het beste verder vervolg kunnen geven om samen met het gebied tot een gebiedsvisie en uitvoeringsplan te komen. Wij hopen u hierover in februari 2024 te kunnen informeren.

Bij vragen of opmerkingen over het participatieverslag, of de wens deze per mail te ontvangen, kunt u contact opnemen met Ronja van der Roest (ronja.vanderroest@overmorgen.nl, 06-58726894).

Het participatieverslag kunt u hier bekijken en downloaden. Door in te zoomen (CTRL + scroll) kunt u alle informatie op de kaart en in het verslag op de juiste grootte bekijken. 

Preview

 

Cookie-instellingen