Circulaire economie

Op 21 april heeft een onderzoeksatelier plaatsgevonden met ondernemers, ketenpartners, actieve organisaties en gebruikers van het buitengebied. De belangrijkste opgaven die in dit atelier bij de deelnemers naar boven kwamen zijn:

  • Er is veel meer aandacht nodig voor herbestemming en hergebruik bestaand onroerend (monumentaal) goed
  • Binnen de regio zijn veel mogelijkheden voor circulair gebruik, bijv. mest van boeren naar de greenport.  
  • Kortere ketens en kortere stadlandverbinding draagt bij aan bewustwording van burgers
  • Regelgeving zit vaak in de weg voor circulaire oplossingen, bijvoorbeeld bij het verwerken van reststromen.
  • Er is weinig bekend van ondernemers in het gebied die helemaal circulair te werk gaan.

Mist u kansen of uitdagingen die in het gesprek naar voren kwamen? Of heeft u aanvullingen? Laat dan hieronder uw reactie achter.

0  reacties

Cookie-instellingen