Bedrijvigheid

Op 21 april heeft een onderzoeksatelier plaatsgevonden met ondernemers, ketenpartners, actieve organisaties en gebruikers van het buitengebied. De belangrijkste opgaven die in dit atelier bij de deelnemers naar boven kwamen zijn:

  • Er is behoefte aan regie en aansturing voor het integraal aanpakken van opgaves in het buitengebied. Per deelgebied kunnen bepaalde indicatoren worden opgesteld om doelen te concretiseren en monitoren
  • Ondernemers willen wel verduurzamen, maar weten niet hoe: collectief verduurzamen, bijvoorbeeld gehele bedrijventerreinen in een keer, kan een oplossing zijn
  • De functie van kantoorgebouwen verschuift (mede door corona) steeds meer van werkruimte naar ontmoetingsruimte.
  • Wat te doen met (agrarische) bedrijven in het buitengebied die steeds groter worden en daarmee wellicht niet meer bij het gebied ‘passen’?
  • Wat is de rol van de gemeente in het creëren van (nieuwe) economische dragers? Wil de gemeenschap dat een veld vol koeien straks misschien een energieproductielandschap is?

0  reacties

Cookie-instellingen