Land- en tuinbouw

Op 21 april heeft een diverse groep stakeholders deelgenomen aan het verkennende onderzoeksatelier. We hebben de opbrengst van dit onderzoeksatelier samengevat en een plek gegeven in de Storymap. Via deze pagina kunt u reageren op deze samenvatting.

Via deze link komt u bij de Storymap. In de Storymap staan per omgevingsthema de resultaten van het onderzoeksatelier opgesomd. We hebben deze voor uw gemak ook in onderstaande kaartjes opgesomd. Mist u een opgave of kans in deze samenvatting? Laat dan onderaan uw reactie achter. 

 

Op 21 april heeft een onderzoeksatelier plaatsgevonden met ondernemers, ketenpartners, actieve organisaties en gebruikers van het buitengebied. De belangrijkste opgaven die in dit atelier bij de deelnemers naar boven kwamen zijn:

  • Land- en tuinbouw is een essentiële sector voor het beheer van het buitengebied. Een open landschap en ‘koeien in de wei’ bepalen voor een groot deel de beleving van mensen van het buitengebied.
  • Het huidige agrarische gebruik staat onder druk van bodemdaling en klimaatverandering, dit moet op een andere, duurzame manier weer rendabel worden; door te extensiveren, intensiveren of door andere activiteiten te stimuleren? Boeren hebben perspectief nodig, een grillig beleid vanuit de overheid maakt dat lastig.
  • -Er moeten nieuwe verdienmodellen voor agrariërs ontwikkeld worden: energieopwekking, circulaire en/of natuur-inclusieve landbouw, voedselbossen als buffer naar natuur, natte teelten of gemeenschapslandbouw en korte keten verkoop.
  • Het is belangrijk de verbinding te maken tussen kernen en het buitengebied, begrip te kweken voor elkaar en voor de keuzes die gemaakt worden in de functie van het gebied. Het buitengebied zou niet de problemen van de stad op moeten lossen.

Mist u kansen of uitdagingen die in het gesprek naar voren kwamen? Of heeft u aanvullingen? Laat dan hieronder uw reactie achter.

1  reacties

Johan Remijn- Hoogheemraadschap van Rijnland 09-06-21 om 11:10

Onder planet > Introductie - Land -en tuinbouw staat een lijstje uitdagingen. Wij zouden daaraan graag toevoegen een klimaatbestendige inrichting van bedrijven (omgaan met verzilting staat genoemd, maar wateroverlast en droogte horen daar ook bij).

Daarnaast denken wij dat er voor de land- en tuinbouw ook nog wel uitdagingen zijn voor wat betreft het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, gerelateerd aan de waterkwaliteit.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.