Natuur en biodiversiteit

Op 21 april heeft een onderzoeksatelier plaatsgevonden met ondernemers, ketenpartners, actieve organisaties en gebruikers van het buitengebied. De belangrijkste opgaven die in dit atelier bij de deelnemers naar boven kwamen zijn:

  • Er is toenemende bewustwording van de afname aan biodiversiteit bij een breed publiek
  • Het is belangrijk weidevogelgebied in stand te houden, bij woningbouw daar rekening mee te houden en boeren te stimuleren maatregelen te nemen ten gunste van de weidevogels.
  • Terreinbeheerders en natuurorganisaties zijn belangrijke partijen om aan tafel te hebben bij de ontwikkeling van een visie op het buitengebied.
  • Het hebben van bijzondere N2000 gebieden in de omgeving , ambities rond biodiversiteit en meekoppelkansen voor dit thema willen we een plek geven in de toekomstvisie van het buitengebied van Alphen.
  • Landbouw, waterbeheer en natuur moeten niet tegenover elkaar worden gezet maar kunnen ook heel goed samengaan.
  • Vraag: hoe kunnen we verkeersslachtoffers onder dieren langs de N11 beter voorkomen?

Mist u kansen of uitdagingen die in het gesprek naar voren kwamen? Of heeft u aanvullingen? Laat dan hieronder uw reactie achter.

0  reacties

Cookie-instellingen