Natuur en biodiversiteit

Op 21 april heeft een diverse groep stakeholders deelgenomen aan het verkennende onderzoeksatelier. We hebben de opbrengst van dit onderzoeksatelier samengevat en een plek gegeven in de Storymap. Via deze pagina kunt u reageren op deze samenvatting.

Via deze link komt u bij de Storymap. In de Storymap staan per omgevingsthema de resultaten van het onderzoeksatelier opgesomd. We hebben deze voor uw gemak ook in onderstaande kaartjes opgesomd. Mist u een opgave of kans in deze samenvatting? Laat dan onderaan uw reactie achter. 

 

Op 21 april heeft een onderzoeksatelier plaatsgevonden met ondernemers, ketenpartners, actieve organisaties en gebruikers van het buitengebied. De belangrijkste opgaven die in dit atelier bij de deelnemers naar boven kwamen zijn:

  • Er is toenemende bewustwording van de afname aan biodiversiteit bij een breed publiek
  • Het is belangrijk weidevogelgebied in stand te houden, bij woningbouw daar rekening mee te houden en boeren te stimuleren maatregelen te nemen ten gunste van de weidevogels.
  • Terreinbeheerders en natuurorganisaties zijn belangrijke partijen om aan tafel te hebben bij de ontwikkeling van een visie op het buitengebied.
  • Het hebben van bijzondere N2000 gebieden in de omgeving , ambities rond biodiversiteit en meekoppelkansen voor dit thema willen we een plek geven in de toekomstvisie van het buitengebied van Alphen.
  • Landbouw, waterbeheer en natuur moeten niet tegenover elkaar worden gezet maar kunnen ook heel goed samengaan.
  • Vraag: hoe kunnen we verkeersslachtoffers onder dieren langs de N11 beter voorkomen?

Mist u kansen of uitdagingen die in het gesprek naar voren kwamen? Of heeft u aanvullingen? Laat dan hieronder uw reactie achter.

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.