Energie

Op 21 april heeft een onderzoeksatelier plaatsgevonden met ondernemers, ketenpartners, actieve organisaties en gebruikers van het buitengebied. De belangrijkste opgaven die in dit atelier bij de deelnemers naar boven kwamen zijn:

  • Duurzame energie-opwek moet zoveel mogelijk gecombineerd worden met andere functies, bijvoorbeeld: zonnepanelen/geluidswallen, zonnepanelen op daken of op water van bassins boomkwekerijen. Het is belangrijk rekening te houden met het effect op de natuur en biodiversiteit.
  • Het draagvlak voor nieuwe energie wordt vergroot als je bewoners van het buitengebied mee laat profiteren.
  • De infrastructuur rond de nieuwe energievoorziening moet ook meegroeien: denk aan lokale opslag (batterijen) en trafostations die ook ruimte innemen in het buitengebied.

Mist u kansen of uitdagingen die in het gesprek naar voren kwamen? Of heeft u aanvullingen? Laat dan hieronder uw reactie achter.

Cookie-instellingen