Sociale kwaliteit en leefbaarheid

Op 21 april heeft een onderzoeksatelier plaatsgevonden met ondernemers, ketenpartners, actieve organisaties en gebruikers van het buitengebied. De belangrijkste opgaven en kansen die in dit atelier op het thema sociale kwaliteit en leefbaarheid bij de deelnemers naar boven kwamen zijn:

  • Er is een sterk WIJ gevoel. Identiteit wordt ontleend aan het dorp zelf. Een visie op het buitengebied van Alphen aan den Rijn als geheel kan per dorp verschillen.

  • De kernen hebben een hoge mate van zelforganisatie en actieve buurtschappen vervullen een sociale functie in het buitengebied.

  • Opvolgingsproblematiek van agrariërs is ook een sociaal-economisch probleem

  • Een aandachtspunt is geschikte, levensloopbestendig wonen voor senioren zodat ze in hun eigen, bekende leefomgeving kunnen blijven wonen. We weten nog niet hoe groot de tekorten aan seniorenwoningen in het  buitengebied zijn en hoe stevig het sociale netwerk nog is in de laatste levensfase

  • Het sociaal vangnet vanuit de kerken is minder dan vroeger en er is en minder kerkbezoek.

Mist u kansen of uitdagingen die in het gesprek naar voren kwamen? Of heeft u aanvullingen? Laat dan hieronder uw reactie achter

0  reacties

Cookie-instellingen