De drie grootste uitdagingen in het buitengebied waar ik woon zijn:

582 keer bekeken 4 reacties

Deel hier wat de drie grootste uitdagingen zijn in uw woonplaats.

Afbeeldingen

Anoniem

15-03-21 om 11:59

Hou het groen , het is nodig voor onze frisse lucht en recreatie.

Bruno Langer/Brouwerij de Oude Rijn

16-03-21 om 13:00

De drie grootste uitdagingen zijn: 1. het kunnen huisvesten van jonge mensen om te voorkomen dat ze elders gaan wonen en daarmee het dorp vergrijst, 2. de ondertunneling van de N209 bij het kruispunt in Hazerswoude-Dorp en 3. onze energiehuishouding: alle daken beleggen met zonnepanelen en nieuwe windmolens ten noorden of oosten van Alphen Stad.

Gyros

20-03-21 om 17:18

- (plannen voor) aanleg van wegen, bebouwing, zonneweides en/of windmolens ten koste van groen/natuur

- veiligheid van fiets- en wandelroutes in combinatie met (vracht-)verkeer

- geluidshinder van het treinverkeer

VLB

23-03-21 om 14:03

1. Zorg voor ondertunneling van N209 in Hazerswoude-Dorp.

2. geen 'zonneweiden' maar die panelen op de daken van gebouwen.

3. Nu beginnen met ondertunneling van N209 in Hazerswoude-Dorp.

Cookie-instellingen